1. Centralny Szlak Rowerowy Roztocza – 7 km od Zajazdu

Znakowany na czerwono liczy 186 km długości. Idealny dla miłośników tras rowerowych i pięknych widoków.

I etap szlaku biegnie od Kraśnika do Zwierzyńca i prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego.

Jego długość wynosi około 100 km. Obszar szlaku pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych.

Charakterystyczne są tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami.

Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują między Batorzem i Turobinem oraz w tzw.

piekiełku pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem. Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również zachwycające,

faliste krajobrazy pól uprawnych.

 


2. Zalew Kraśnicki – 12 km od Zajazdu

 

Utworzony w 2006 roku w Kraśniku. Jest świetnym miejscem na letni odpoczynek.

W sezonie letnim czynne jest tu strzeżone kąpielisko miejskie z piaszczystą plażą, chętnie i licznie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

Miłośnicy pływania i sportów wodnych mogą skorzystać z przystani na łodzie, a także wypożyczyć sprzęt wodny.

W pobliżu kąpieliska można przespacerować się po promenadzie, wejść na molo i nabrzeża widokowe.

Ponadto wokół zalewu biegnie ścieżka rowerowa o długości ponad 3 km. Na terenie zalewu znajdują się również

boiska sportowe i place zabaw. Zalew w Kraśniku jest również atrakcyjny dla wędkarzy. Występują tu takie

ryby jak: karp, ciernik, jazgarz, jaź, karaś, karaś srebrzysty, kiełb, krąp, leszcz, lin, okoń, piskorz, płoć,

słonecznica, sum, sumik karłowaty, szczupak, ukleja, wzdręga.

 


3. Rezerwat ,,Doły Szczeckie” – 29 km od Zajazdu

Rezerwat „Doły Szczecie” jest pozostałością starej puszczy. Jego nazwa charakteryzuje specyficzną

formę morfologiczną rezerwatu i nawiązuje do potocznie używanego określenia dla tego miejsca, które obfituje w wyjątkowo piękne

wąwozy, jary, doły i „suche doliny”. Trasy ścieżek pieszych wyznacza sieć urokliwych polodowcowych wąwozów biegnących przez

rezerwat leśny o powierzchni 204 ha. Powodów, aby się wybrać tutaj jest wiele. Idąc licznymi wąwozami,

możemy podziwiać wspaniałe widoki, obserwować grę świateł, porośnięte mchem stare drzewa.

Przy odrobinie szczęścia można spotkać sarny, jelenie, dziki, a nawet łosie. Na przyleśnych polach ukrywają się bażanty, kuropatwy,

zające, a nad nimi można zaobserwować szybujące drapieżniki, takie jak orlik krzykliwy.

 


4. Sanktuarium Maryjne w Kraśniku – 8,5 km od Zajazdu

Wpisany do rejestru zabytków, gotycko-renesansowy Kościół WNMP w Kraśniku z XV wieku wchodzi w skład dawnego zespołu

klasztornego kanoników regularnych. Warto odwiedzić to miejsce przede wszystkim ze względu na złocony ołtarz

główny, wykonany w ok. 1620 roku, który należy do jednych z najstarszych zabytków snycerstwa późnorenesansowego w Polsce.

Sanktuarium zachwyca również licznymi płaskorzeźbami, obrazami i rokokowymi ornamentami.

 


5. Wielka i Mała Synagoga – 8 km od Zajazdu

Zachowana w Kraśniku XVII-wieczna barokowa Synagoga, dziś zwana Wielką powstałą

pomiędzy 1637, a 1654 rokiem. Wewnątrz, nad główną salą modlitewną znajduje się pozorne drewniane sklepienie kolebkowe. Na

ścianach zachowały się polichromie z przełomu XIX i XX wieku – na ścianie zachodniej m.in. wizerunki lewiatana i woła,

na wschodniej zaś wnęka po Aron ha-kodesz. W pobliżu odwiedzić można też Małą Synagogę – bożnicę powstałą w XIX wieku jako

dodatkowy dom modlitewny. Podczas II wojny światowej synagoga została zdewastowana przez hitlerowców. Na ścianie

wschodniej zachował się murowany Aron ha-kodesz ujęty dwiema półkolumnami, który wieńczy

malowidło przedstawiające słońce wśród chmur wraz z hebrajską inskrypcją.

 


6. Muzeum 24 Pułku Ułanów – 9 km od Zajazdu

Muzeum 24 Pułku Ułanów mieści się w starej dzielnicy Kraśnika. Muzeum posiada

pamiątkowe zbiory pułku   im.   Hetmana   Wielkiego   Koronnego  Stanisława

Żółkiewskiego, stacjonującego w Kraśniku w latach 1922 – 1939. Muzeum pułkowe posiada ponad 2 tysiące eksponatów i fotografii. Do najcenniejszych  należą:

kolekcja kilkudziesięciu mundurów wraz z  oporządzeniem,  rysunki,  akwarele,  obrazy   znanych artystów  żołnierzy; kolekcja osobistych

pamiątek, odznaczeń i fotografii kilkunastu ułanów, w tym ostatniego  dowódcy  pułku  płk.  dypl.  T. Wysockiego; albumy fotograficzne,

srebrne  przedmioty  pamiątkowe,  m.in.  świeczniki  używane  podczas  mszy polowych,

nagrody za udział w zawodach sportowych.

Login Form
Register Form